วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

25 November

Today I weight 43kg. I didn't eat breakfast and lunch on this day. I ate spagetti (carbohydrate, protein, fat) as my dinner.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น