วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

14 December

Today I ate breakfast -- Fried egg with rice. Today I ate lunch -- pork chop. Today I ate dinner -- noodle.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น